IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Biocenter 2, sal 2041)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Biocenter 2

Ingång till byggnaden:

Viksbågen 5

Salens namn:

Sal 2041

Så här hittar du salen i byddnaden:

Salen finns i byggnadens 2 våning.