IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Biocenter 2, sal 1041)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Biocenter 2

Ingång till byggnaden:

Viksbågen 5

Salens namn:

Sal 1041

Så här hittar du salen i byddnaden:

Salen finns i byggnadens 1 våning.