IN­FOR­MA­TION OM SA­LEN (Athena, sal 167)

Ort:

Helsingfors

Byggnadens namn:

Athena

Ingång till byggnaden:

Brobergsterassen 3 A

Salens namn:

Sal 167

Så här hittar du salen i byddnaden:

Salen finns i byggnadens 1 våning.