Uppgifterna gäller år 2018

Den som söker till Svenska social- och kommunalhögskolan ska ha goda kunskaper i svenska. Språkkunskaperna kontrolleras redan i ansökningsskedet. Om du inte kan bevisa dina kunskaper i svenska på något av de sätt som presenteras nedan måste du delta i Svenska social- och kommunalhögskolans språkprov. Provet ordnas måndagen 23.4.2018. Mera information om provet och hur du anmäler dig hittar du här.