Välkommen till Helsingfors universitets sidor för studiehandledare! Här kan du beställa nyhetsbrev, boka en studentambassadör samt läsa aktuell information.

Nyhetsbrev för studiehandledare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det skickat till din e-post under läsåret. I nyhetsbrevet finns färsk information om tidtabellerna för våra utbildningsprogram och vilka möjligheter ni har att bekanta er med Uni. Nyhetsbrevet skickas ett par-tre gånger per termin.

Ambassadörsnätverket

Våra studenter i Ambassadörsnätverket berättar om sina egna studier och de studiemöjligheter som erbjuds på Helsingfors universitet för gymnasieelever OBS! Du kan även beställa en presentation av Öppna universitetet via adressen avoin-ohjaus@helsinki.fi

Med blanketten nedan kan du beställa en allmän presentation av universitetsstudier eller en mer inriktningsspecifik, fri diskussion med en student. Presentationen kan ordnas i skolan under en lektion eller på universitetets campus. Presentationen kan ordnas på finska eller svenska.

Beställ en presentation via vår elektroniska blankett.

Evenemang hösten 2017

Olika sätt att bekanta sig med studiemöjligheterna vid Uni

Helsingfors universitet erbjuder tillsammans med Öppna universitetet olika sätt för gymnasieelever att bekanta sig med sina studiemöjligheter.

Läs om Uni På Väg, Högskoledagen, Studia-mässan och andra möjligheter att bekanta sig med Uni. Välj det alternativ som passar bäst!