Till studielivet hör förutom själva studierna också mycket annat. Du funderar säkert över var du kan hitta en bostad, hur du finansierar dina studier och vem du kan vända dig till med dina frågor. Det finns mångsidiga tjänster som svarar på dessa frågor och som stöder dina studier och ditt studieliv.