I antagningsbrevet meddelar din fakultet närmare om när studierna börjar. Studierna börjar i regel med en orienterande kurs sista veckan i augusti. Det lönar sig ändå att börja planera sina studier redan innan läsåret börjar.