Om du haft en paus i studierna och nu vill fortsätta dem, hittar du på den här sidan information om hur du gör din läsårsanmälan, ifall du varit frånvaroanmäld och hur du kan återinskriva dig vid universitetet, ifall du glömt att anmäla dig. Sidan innehåller också information om hur du kan avstå från din studierätt samt allmän information om avbrott i studierna.