Sök stipendier

Då dina studier har framskridit kan du ansöka om stipendier både inom universitetet och från andra fonder eller organisationer. Det lönar sig att fråga om tips av äldre studiekompisar eller professorer vid ditt läroämne.Vid universitetet är Helsingfors universitets fonder (på finska) den instans som erbjuder flest stipendier för studenter och forskare. På den här webbsidan presenteras universitetets fonder och ansökan om stipendier.

Resestipendier för doktorander Mera information för varje forskarskola kan hittas t.ex. från Fors­kar­sko­lor och dok­to­rand­pro­grams sida.

Mer information av universitets andra stipendier hittar du på Instruktioner för studerande.

Ansökan om stipendier FRÅN FONDER

Bara studerande och forskare vid Helsingfors universitet kan ansöka om stipendier från Helsingfors universitets fonder (det enda undantaget är Kooperationens undervisnings- och forskningsfond). Alla stipendieansökningar och rekommendationer registreras via det elektroniska ansökningssystemet Aava.

Ansökningstiden för år 2019 är i januari 2019.

Alla ansökningar evalueras med Helsingfors universitets fonders gemensamma evalueringskriterier. Därtill kan fonderna ha egna betoningar, dessa omnämns i annonstexterna.

Du kan ta kontakt med universitets donatorrelationer för tilläggsinformation om Helsingfors universitets fonder, donationer och testamenten

Information om stipendier 2018
Ansökningsinstruktioner
Evalueringskriterier
Fondernas stipendier 2017

Fonderna främjar forskning, utbildning och studier

Till universitetets fonder hör över 200 egna namngivna fonder, av vilka en del samlats under vetenskapsområden medan andra ingår i olika samlingsfonder och vissa är självständiga fonder uppkallade efter donatorn. Mer information av donationer och universitets fonder hittar du på donator-sidorna.

Se på videon Fondernas fest 2017 (på finska).