Doktorsutbildning vid Statsvetenskapliga

Doktorsutbildningen vid Statsvetenskapliga fakulteten ordnas i doktorandprogram, och även ansökan till doktorandstudier sker via doktorandprogrammen.  Statsvetenskapliga fakulteten koordinerar tre doktorandprogram:  Doktorandprogrammet i ekonomi (DPE), Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring (PYAM)  och Doktorandprogrammet i socialvetenskaper.

Målet med påbyggnadsstudierna är i första hand doktorsexamen, men studenten kan också avlägga en licentiatexamen om hen så önskar. Påbyggnadsexamina som kan avläggas vid Statsvetenskapliga fakulteten är licentiatexamen i statsvetenskaper och doktorsexamen i statsvetenskaper.