Statsvetenskapliga fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen
Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a. coronaviruset

Sidan uppdaterad 16.9.

Undervisningen vid fakulteten under sommaren och hösten  

  • Fakultetens höstundervisning ordnas i regel som distansundervisning.
  • Tentamen i Examinarium fortsätter  Fr.o.m 1.9.2020 men utrymmena öppnas med färre platser än normalt.
  • Fakultetstentamina arrangeras inte som saltentamen på hösten 2020. 
  • I universitetets återhämtningsplan konstateras det angående första perioden att undervisningen och den övriga verksamheten återupptas som normalt med undantag av massundervisningen; nätundervisning är fortfarande möjlig. På grund av den osäkra situationen bör lärarna ändå förbereda sig på att undervisa på distans under första perioden. I synnerhet för de internationella programmen är sannolikheten att det krävs distansundervisning stor.
  • Utbildningsreformens övergångsperiod har förlängts till 18.12.2020. Studenter som vill avlägga examen enligt den gamla examensstrukturen ska senast då ha genomfört alla studier och lämnat in ansökan om examensbevis. Sista datum att lämna in sin pro gradu-avhandling för granskning om man vill bli klar inom övergångsperioden är 10.11.2020. Mer information om övergångstiden och tidsplanen för granskning av avhandlingar finns i Instruktioner för studerande. 
  • Studenterna vid Statsvetenskapliga fakulteten kan hitta mer information om ändringar i vårens undervisning vid fakulteten på kurssidorna. Studenterna ska anmäla sig till fakultetstentamina som normalt. De lärare som ansvarar för tentamen kontaktar studenterna omedelbart efter att anmälningstiden gått ut för att meddela dem om prestationssättet.