Statsvetenskapliga fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen
Läs om situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet på våra nätsidor.