Stipendieforskarnas ställning klargörs

Universitetet har under de senaste åren förtydligat stipendieforskarnas ställning. År 2015 gjorde man upp riktlinjer om att alla stipendiater som använder universitetets lokaler och tjänster ska ha ett avtal.

Avtalet är bland annat viktigt för att stipendieforskarna ska vara valbara, för försäkringar i anknytning till användningen av lokaler och utrustning, men också för att klargöra stipendiaternas rättigheter och skyldigheter. Ur universitetets och stiftelsernas synvinkel är det också viktigt att få information om hur många stipendieforskare det finns vid olika enheter.

Helsingfors universitet har för första gången sammanställt information om stipendiaternas avtal. Under år 2016 har man gjort upp avtal med cirka 190 personer och stipendierna uppgår sammanlagt till cirka 4 miljoner euro.

Informationen är inte ännu fullständig, eftersom alla enheter inte ännu systematiskt gör upp avtal. Vissa enheter uppbär en summa på 1 600 euro om året för användningen av lokaler och tjänster enligt universitetets rekommendation.