Samarbete med påverkare och beslutsfattare
Information om Helsingfors universitets ståndpunkter och samarbetsmöjligheter för beslutsfattare och påverkare. Vi vill göra forskningsrön tillgängliga för samhället och till stöd för beslutsfattande.
Bekanta dig med oss
Så här gör vi forskningsrön tillgängliga för samhället
Nyheter