Öppen publicering är av största vikt för vetenskapens framsteg och transparens. De flesta organisationer som finansierar vetenskap förutsätter att forskningsresultat publiceras öppet och internationellt. Men alla Open Access-tidskrifter är inte avgiftsfria. Forskare måste ofta betala en författaravgift när de publicerar via öppna publikationskanaler och de får i allmänhet inte separat understöd för dessa avgifter.

Helsingfors universitets bibliotek strävar i samarbete med förläggare, bibliotek och andra aktörer efter att utveckla nya sätt att stödja forskarsamhället i att öppet publicera forskningsartiklar och monografier. Biblioteket skaffar i samarbete med forskarsamhället digitalt och tryckt material för universitetets undervisning, studier och forskning. Biblioteket hjälper även forskarna att hitta en pålitlig publikation av hög kvalitet. Mer information om Open Access-publicering får du här.

Om du vill främja just den öppna vetenskapen kan du rikta din donation till Donera en kursbok-fonden genom att skriva in Open Access eller Öppna publikationsarkivet i tilläggsuppgifterna.  Då deltar du i att göra universitetets forskningsresultat tillgängliga för medborgarna.