Kontakta oss
Vi utvecklar samarbete med våra partner. Kontakta oss och berätta om dina tankar – tillsammans för vi framåt dina idéer.
Alumnverksamhet

Kontakta oss via e-post: alumni@helsinki.fi

Donationer

Kontakta oss via e-post: yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi

Ring till: 029 41 21650 

Skicka post: PL 53 (Fabiansgatan 32), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Samarbete med beslutsfattare
Samarbete med företag, innovationer och företagsamhet

 Innovationer och företagsamhet

Kontakta oss via e-post: businessteam@helsinki.fi 

Ring till: 02941 40092 

Samarbete med företag

Kontakta oss via e-post: yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi

Arbetsgivartjänsterna

Kontakta oss via e-post: employerservices@helsinki.fi