Kontakta oss
Vi utvecklar samarbete med våra partner. Kontakta oss och berätta om dina tankar – tillsammans för vi framåt dina idéer.

Kontakta oss via e-post: alumni@helsinki.fi

Kontakta oss via e-post: yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi

Ring till: 029 41 21650 

Skicka post: PL 53 (Fabiansgatan 32), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET

Tanja Remes
Kontaktchef
tanja.remes@helsinki.fi
0294123386
0504150286

Anne Soinsaari
Kontaktchef
anne.soinsaari@helsinki.fi
0294123731
0505127751

Forskningssamarbete

Kontakta oss via e-post: businessteam@helsinki.fi 

Ring till: 02941 40092 

Arbetsgivartjänsterna

Kontakta oss via e-post: employerservices@helsinki.fi