NADMED: NYTT SÄTT ATT STÖDA DIAGNOSER OCH VÅRDBESLUT
NADMED föddes utgående från behovet att mäta NAD-metaboliter, nyckelfaktorer i vår kropp som balanserar och kontrollerar vår hälsa.

B3-vitaminens metabolitprodukter, s.k. NAD metaboliter, slår på och av hundratals reaktioner och justerar vår metabolism enligt miljön, speciellt näringsintag.

”NAD+ nivån ökar vid fasta. Fasta är välkänt för att öka livslängden hos flera djur, vilket har ökat intresset för NAD som en hälsofrämjande molekyl också hos människan. B3 vitamin konverteras till NAD av våra vävnader. Utvecklandet av NAD-boosters, och höjandet av kroppens NAD-nivåer med hjälp av dem är mål för allt flera företag, när de utvecklar mediciner för att främja hälsa och livslängd, berättar professor Anu Wartiovaara.

Verktyg för att pålitligt mäta NAD metaboliter har dock inte funnits. På basen av metoden utvecklad av Docent Liliya Euro och prof. Anu Wartiovaara har nu NADMED löst utmaningen.

Flera sjukdomar förändrar och orsakar obalans i kroppens NAD-nivåer. Forskning anger bevis på NAD+ brist i mitokondriella sjukdomar, och föreslår en roll i njur-, ämnesomsättnings-, neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar, inklusive långvarig COVID. NAD-poolerna påverkas också av degenerativa och näringsrelaterade status, så som övervikt och åldrande.

”Mätning av NAD nivåer erbjuder viktig tilläggsinformation vid diagnostisering samt vårdbeslut, vilket tidigare inte kunnat tillämpas på kliniker. NADMED är lätt tillämplig för olika medicinska behov, identifierande av personer som kunde ha nytta av NAD-boosters och uppföljande av booster effekterna, påpekar Wartiovaara.

Ett nytt diagnostiskt verktyg och analystjänster

NADMED möjliggör mätandet av alla NAD metaboliter med standard laboratorieutrustning. Metoden tillåter mätning med hög kapacitet, jämfört med hittills använda dyra maskiner och långa processer som inte kunnat mäta alla fyra NAD former.

”Efterfrågan för NAD mätningar inom forskning är redan hög och stiger också på klinikerna. Vi ser också livligt intresse i läkemedelsutvecklingen, speciellt inom ämnesomsättning, mitokondriella-, njur-, och neurodegenerativa sjukdomar”, avslutar Jana Buzkova, Chief Operations Officer på NADMED.

Problem

Det finns för tillfället inga blodprov tillhanda som kan mäta nivåerna av NAD metaboliter i kroppen. Brist på NAD är skadligt för hälsan och associerat med flera allvarliga sjukdomar.

Lösning

En teknik med vilken alla individuella nivåer av NAD metaboliter kan mätas från blod samt andra vävnader.

Nytta

  • Alla fyra NAD metaboliter kan mätas från blod och andra biologiska vävnader.

  • Metoden kan användas för att mäta individuella prover, samt mätning med hög kapacitet.

  • Metoden är lätt att använda och möjlig att anpassa för användning i kliniska laboratorier.

Affärsmodell

För kommersialiseringen av teknologin ansvarar ett start-up företag, som erbjuder diagnostikverktyg och analystjänster för kliniska laboratorier, forskningsinstitut och läkemedelsföretag.

En patentansökning har lagts ut för teknologin, som skyddar den unika metoden skapad i projektet.

Kom med

Vi söker investerare och samarbetspartners inom forskning och medicin. Vi söker också nyckelpersoner till vårt företag.

Kontaktuppgifter

NADMED

Jari Närhi, CEO
NADMED Ltd
jari.narhi@nadmed.com
+358 40 560 33165
 

Kommersialisering av forskning

Helsinki Innovation Services hjälper forskare att kommersialisera sina forskningsresultat till exempel genom att grunda spinout-företag och licensera eller sälja företagsidéer och nya teknologier som företaget äger.