Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Dessa fyra vänner var Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson.

Tillbaka till Alumnföreningens framsida =>