Fyra Vänner - Stora livsverk

Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Dessa fyra vänner var Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson.

Tillbaka till Alumnföreningens framsida =>

Föreläsningsserien Fyra vänner - Stora livsverk arrangeras av Christine och Göran Schildts Stiftelse i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet under våren 2017.  Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Vi talar om Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson. De har en gemensam nämnare, de är alla födda under de sista åren av storfurstendömet.

Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Detta i en tid som dominerades av mörka och sinsemellan motstridiga avgrundskrafter.

Under föreläsningsserien kommer varje föredragshållare att ta fasta på sådana orsaker och följder som fick dessa fyra att utveckla sin konst och sitt intellektuella kunnande.

Föreläsningen Muministisk vänskap. Tove Jansson inom och utom Mumindalen ges av Professor Boel Westin. Tove Jansson (1914-2001).

Tors 20.4.2017 kl 17, Lilla Festsalen, 4. vån, Fabiansgatan 33

Föreläsningsserien Fyra vänner - Stora livsverk arrangeras av Christine och Göran Schildts Stiftelse i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet under våren 2017.  Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Vi talar om Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson. De har en gemensam nämnare, de är alla födda under de sista åren av storfurstendömet.

Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Detta i en tid som dominerades av mörka och sinsemellan motstridiga avgrundskrafter.

Under föreläsningsserien kommer varje föredragshållare att ta fasta på sådana orsaker och följder som fick dessa fyra att utveckla sin konst och sitt intellektuella kunnande.

Föreläsningen Göran Schildt och G.H. von Wright – ett intellektuellt brödraskap  ges av Professor Lars Hertzberg. Georg Henrik von Wright (1916-2003).

Tors 6.4.2017 kl 17, Lilla Festsalen, 4. vån, Fabiansgatan 33

Föreläsningen Viveca Bandler - Kris. Katastrof. Succé.  ges av regissör och dramatiker Bengt Ahlfors. Vivica Bandler (1917-2004).

Föreläsningsserien Fyra vänner - Stora livsverk arrangeras av Christine och Göran Schildts Stiftelse i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet under våren 2017.  Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Vi talar om Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson. De har en gemensam nämnare, de är alla födda under de sista åren av storfurstendömet.

Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Detta i en tid som dominerades av mörka och sinsemellan motstridiga avgrundskrafter.

Under föreläsningsserien kommer varje föredragshållare att ta fasta på sådana orsaker och följder som fick dessa fyra att utveckla sin konst och sitt intellektuella kunnande.

Tors 23.3.2017 kl 17, Lilla Festsalen, 4. vån, Fabiansgatan 33

Föreläsningsserien Fyra vänner - Stora livsverk arrangeras av Christine och Göran Schildts Stiftelse i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet under våren 2017.  Rubriken syftar på fyra personer vilka under det unga Finlands första decennier bildade ett nätverk av vänskap, själsfrändskap och interaktivitet. Vi talar om Göran Schildt, Vivica Bandler, Georg Henrik von Wright och Tove Jansson. De har en gemensam nämnare, de är alla födda under de sista åren av storfurstendömet.

Alla kom att påverka den finska kulturen, var och en på sitt sätt och litet också tillsammans. Samtidigt utgjorde de måhända en för det unga Finland symptomatiskt kreativ, men ändå individuellt separerad, krets som på sina respektive vädjobanor kom att lämna djupa spår såväl i Finland som utanför landets gränser. Detta i en tid som dominerades av mörka och sinsemellan motstridiga avgrundskrafter.

Under föreläsningsserien kommer varje föredragshållare att ta fasta på sådana orsaker och följder som fick dessa fyra att utveckla sin konst och sitt intellektuella kunnande.

Föreläsningen Göran Schildt och konsten att sätta egen kurs  ges av docent och författare Henrik Knif. Göran Schildt (1917-2009).

Tors 9.3.2017 kl 17, Lilla Festsalen, 4 vån, Fabiansgatan 33