Utnyttja vår infrastruktur

Samarbetspartner kan utnyttja Helsingfors universitets internationellt betydande forskningsinfrastrukturer och universitetets internationella nätverks infrastrukturer. I Helsingfors universitets forskningsdatabas kan du göra sökningar på forskningsinfrastrukturer enligt vetenskapsområde eller söka infrastrukturer med ämnesord.  

Användningen av infrastrukturerna grundar sig på avtal. Den största nyttan av dem får du genom att samarbeta med universitetet. Forskarna och experterna vid Helsingfors universitet hjälper dig att utnyttja forskningsinfrastrukturerna både när det gäller att planera och genomföra försök och att analysera resultat. De experter som ansvarar för forskningssamarbetet är förtrogna med forskningsinfrastrukturerna och väljer de infrastrukturer som lämpar sig bäst för projektet i fråga.

Vill du veta mer om hur man utnyttjar forskningsinfrastrukturer ska du kontakta fakulteterna och enheterna direkt (t.ex. Institutet för molekylärmedicin i Finland FIMM). Infrastrukturernas huvudmän anges i forskningsdatabasen.