Elva fakulteter och andra forskningsinriktade enheter erbjuder företag och organisationer så gott som obegränsade samarbetsmöjligheter. Universitetet söker alltid den bästa samarbetsformen tillsammans med samarbetspartnern. Samarbetet kan ske i form av avtalsforskning, samarbetsprojekt och finansieringspartnerskap – eller en kombination av dessa former. Bekanta dig med de olika samarbetsmöjligheterna och kontakta experterna vid enheten för forskningstjänster.