Vill du dra nytta av Helsingfors universitets forskningsresultat eller investera i ny forskning? Eller har du gjort en innovation och funderar på hur du ska kommersialisera den? Helsingfors universitet strävar aktivt efter att kommersialisera de innovationer som forskningen resulterar i samt universitetets uppfinningar, patent och annat kunskapskapital.

His betjäner

Helsinki Innovation Services är en samarbetspartner inom kommersialisering av forskningsresultat som tillhandahåller fullständiga tjänster. HIS ansvarar för uppfinnings-, innovations- och kommersialiseringsverksamheten vid Helsingfors universitet och sammanför forskningsidéer som fötts inom universitetet med företagsvärlden. Experterna vid HIS identifierar och bedömer forskningsresultatens kommersiella potential, hjälper med skydd av idéer, anskaffning av finansiering och planering av affärsverksamhet. HIS hjälper till att omvandla idéer som utvecklats i forskningen till framgångsrik företagsverksamhet eller licenser för näringslivet. Läs mer t.ex. om det första projektet som godkänts enligt de nya principerna för kommersialisering och som utvecklats till ett företag. Läs mer (på finska eller engelska) och kontakta oss om du vill använda HIS tjänster.

PATENT OCH KOMMERSIALISERING

Forskare vid Helsingfors universitet lämnade i fjol in sammanlagt 92 uppfinningsanmälningar. Ökningen var 61 procent i jämförelse med föregående år. En uppfinningsanmälan är i regel första steget i en kommersialisering, och antalet patent och nya spin-out-företag väntas därför öka vid universitetet.