Utveckla din arbetsgemenskap och organisation
Skräddarsydda och verkningsfulla utvecklingslösningar garanterar din organisation den bästa förståelsen för morgondagen.

Skräddarsydda och verkningsfulla utvecklingslösningar garanterar din organisation den bästa förståelsen för morgondagen.

HY+ Ab är ett bolag som ägs av fonderna vid Helsingfors universitet och som har specialiserat sig på olika utbildningstjänster och arbetslivsbaserade utvecklingslösningar. HY+ tillhandahåller utbildnings- och utvecklingstjänster bl.a. inom kommunikation, välfärd, ledarskap och handledning samt undervisning och lärande.

HY+ tjänster hjälper företag, organisationer, kommuner och arbetsgemenskaper mot bättre resultat, konkurrenskraft och välmående personal med hjälp av lösningar för kontinuerligt lärande. Färska forskningsrön utgör grunden för de praktiska utbildningarna och träningsprogrammen.

Innehållet i, nivån på samt genomförandet och omfattningen av de utbildningar och utvecklingslösningar som skräddarsys för företag och organisationer planeras tillsammans med kunden så att de uppställda målen uppnås så effektivt och verkningsfullt som möjligt. I tjänsterna utnyttjas enligt kundens behov experter från Helsingfors universitet och andra samarbetsnätverk.

Utöver skräddarsydda utbildningar erbjuder HY+ öppna utbildningar och träning för enskilda personer samt ansvarar för samordningen av utbildningsexporten vid Helsingfors universitet.

Mer information & ta kontakt