Syns vid universitetet
Våra studenter är framtidens toppexperter och påverkare. Du kan försäkra ditt företags dragningskraft som arbetsgivare genom att marknadsföra företaget vid universitetet.
Synlighet vid universitetet

Är du intresserad av synlighet bland Helsingfors universitets studenter och nyutexaminerade? Din arbetsgivarprofil i arbetsplatsportalen JobTeaser är ditt virtuella skyltfönster 24/7!

I profilen kan du bland annat presentera din organisation, berätta om era värderingar och er kultur samt marknadsföra arbets- och praktikplatser. Du kan presentera din verksamhet med videor och styra studenterna vidare till övrigt innehåll via länkar.

Välj mellan två olika profiltyper

  • En avgränsad arbetsgivarprofil som omfattar flikarna Information om oss och Arbetsplatser. Se till exempel Meltwaters företagsprofil.  
  • En omfattande arbetsgivarprofil som utöver ovanstående också omfattar möjligheten att marknadsföra evenemang, publicera nyheter och berätta mer om ert team. Se till exempel JobTeasers företagsprofil

Gör din organisation intressant för arbetssökande

  • För studenterna är det viktigt att utföra ett betydelsefullt arbete. Presentera din organisations mission och kultur!
  • Utöver text kan du använda också levande element såsom videor och bilder. 
  • Lägg in ditt företags berättelse och ge exempel på hur din organisation bryr sig om sina arbetstagare och hur flexibel den är. 
  • Berätta om gemenskapen och förmånerna i organisationen. Studenterna är bland annat intresserade av möjligheterna att jobba på distans och flexibla arbetstider.

Du måste inte uppdatera profilen med allt, utan det går också att länka till era egna hemsidor.

Det är gratis att ha en arbetsgivarprofil på Helsingfors universitets JobTeaser. Om ni är intresserade av synlighet vid flera universitet och högskolor med samma profil erbjuder JobTeaser denna möjlighet som en avgiftsbelagd tjänst.

Antalet personer vid Helsingfors universitet som använder sig av JobTeaser ökar stadigt. Över 7 000 studenter och alumner har registrerat sig i tjänsten (uppgifterna uppdaterade 16.3.2021).

Ta kontakt med Karriärservicen

Om du blev intresserad av arbetsgivarprofilen, ta kontakt med oss: employerservices@helsinki.fi.

Vi kartlägger din organisations behov och berättar mer om arbetsgivarprofilerna.

Vid Helsingfors universitet ordnas årliga rekryteringsmässor på olika campus. I synnerhet under campusspecifika mässor går det enkelt att träffa studenter inom ett visst ämnesområde.

Statsvetarnas arbetslivsmässa

 Statsvetarnas arbetslivsmässa är ett arbetslivsevenemang som samlar studenter, alumner, experter, forskare och arbetsgivare inom den samhälleliga sektorn.

Under mässan ges den nyaste och mest omfattande översikten av vilken roll stats- och samhällsvetarna kommer att spela i framtidens arbetsliv.

Målgrupp: studenter vid Statsvetenskapliga fakulteten

Kolla tidpunkten för nästa mässa och tilläggsuppgifter på Kannstöparnas webbplats

Potentiaali, Campus Gumtäkt

 Kumpulan Potentiaali är ett arbetslivs- och rekryteringsevenemang arrangerat av studenterna vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Evenemanget har ordnats tre gånger: åren 2017, 2018 och 2019. Evenemanget Kumpulan Potentiaali har varit en succé bland både studenter och företagsgäster.

Av de företagsgäster som gav respons ansåg 95 % att evenemanget åtminstone var värt sitt pris och var fjärde ansåg att evenemanget var utmärkt i förhållande till priset.

Målgrupp: studenter inom naturvetenskaper, matematik och statistik samt datavetenskap

Kolla tidpunkten för nästa mässa och tilläggsuppgifter på Potentiaalis webbplats

ViikkiAreena, Campus Vik

ViikkiAreena är ett arbetslivsevenemang som arrangeras av ämnesföreningarna vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Här ges studenterna och hela universitetet möjlighet att få en klarare och mer omfattande bild av företagens verksamhet, de nyaste riktningarna och karriärmöjligheterna.

För företagen är ViikkiAreena ett tillfälle att profilera sig som arbetsgivare, träffa framtidens proffs och få information om universitetets nyheter på området.

Under ViikkiAreena behandlas aktuella teman och förbättras studenternas arbetslivsfärdigheter inom ramen för studierna!

Målgrupp: studenter inom agrikultur-forstvetenskap samt livsmedelsvetenskap

Kolla tidpunkten för nästa mässa och tilläggsuppgifter på ViikkiAreenas webbplats

Du kan också ta direkt kontakt med fakultets- och ämnesföreningarna vid Helsingfors universitet. Många av föreningarna söker aktivt efter företag att samarbeta med till exempel kring företagsbesök. Genom föreningarna kan du få direkt kontakt med experter som är relevanta för ditt företag. En del av föreningarna uppbär en avgift för förmedling av evenemang eller arbetsplatser.

Företagen kan delta direkt i finansieringen av evenemangen genom att bli sponsorer. Det här är vanligt till exempel när konferenser arrangeras. Sponsorering skiljer sig från donationer genom att vara mervärdesskattepliktig. Sponsorerna betalar universitetet en överenskommen summa för att få synlighet.

Som sponsor kan du få ditt namn synligt i kongressens programblad eller få göra ett anförande under en lämplig session. Under vissa kongresser har det gått att ordna en utflykt till sponsorns fabrik eller någon annan intressant plats.

Om du blev intresserad av att bli sponsor, ta kontakt med oss!

Via tjänsten JobTeaser når du universitetets studenter och nyutexaminerade som aktivt söker möjligheter på arbetsmarknaden. Våra studenter har mångsidiga kunskaper!