Dra nytta av studenternas kunskaper
Om du vill rekrytera en praktikant, sommararbetare eller föreslå ett ämne för en pro gradu-avhandling, utnyttja våra arbetsgivartjänster. Våra studenter har mångsidiga kunskaper. Utöver specialkunskaper inom det egna området utvecklar universitetsstudier också allmänna färdigheter och kunskaper som behövs i arbetslivet och förmågan att hantera stora helheter.
Läs mer om våra tjänster

Varje år genomför uppskattningsvis tusen studenter vid Helsingfors universitet obligatorisk praktik som ingår i studierna eller frivillig praktik. Efterfrågan på praktikplatser är alltså stor!

Genom att anställa en student som praktikant får du utöver en värdefull arbetsinsats också färsk kunskap från universitetet. Många arbetsgivare hittar i sin praktikant en arbetstagare för en längre tid än planerat.

Eftersom universitetets utbildningsutbud är det bredaste i Finland kan man söka praktikanter för många olika typer av uppgifter. En praktikant kan till exempel sköta uppgifter inom marknadsföring och kommunikation, till exempel kommunikation på sociala medier, utveckling av webbsidor, innehållsproduktion eller evenemangskommunikation. En praktikant kan också göra utredningar, enkäter och andra undersökningar och projekt som är till nytta för din organisation.

Praktikantens arbetsuppgifter måste vara sådana att hen har nytta av de kunskaper och färdigheter som hen har förvärvat under studierna. Arbetsuppgifterna måste också ge praktikanten möjligheter att lära sig någonting nytt.

Du kan utannonsera praktikplatser i tjänsten JobTeaser. Läs mer om JobTeaser på webbplatsen Aarresaari.

Beakta följande när du annonserar en praktikplats

 • En praktikperiod är i genomsnitt 3 månader lång.
 • Vi publicerar inte annonser om praktikplatser som det inte betalas någon lön för. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera annonser om platser som inte passar våra studenter. Bekanta dig med våra publiceringsvillkor.
 • Satsa på att skriva en bra annons för din praktikplats. Praktikplatser kan också erbjudas till internationella studenter. Skriv i så fall annonsen på engelska. Här hittar du tips för hur man skriver en annons.
 • Praktikplatsen utser en handledare för praktikanten, som stöder praktikanten och hjälper hen att få en lyckad praktik. Här hittar du tips till stöd för handledningen.
 • Praktiklönen för heldagsarbete ska motsvara minst den minimilön som uppfyller FPA:s arbetsvillkor. Helsingfors universitet stöder sina studenters möjligheter till avlönad praktik med ett system för praktikstöd.

Läs mer:

Anvisningar för rekrytering och handledning av praktikanter
Från praktikant till fast anställd
En praktikant för med sig färskt kunnande till arbetsgemenskapen
Anvisningar för hur man publicerar en annons (Aarresaari)

Via arbetsplatsportalen JobTeaser når du studenter vid Helsingfors universitet och nyutexaminerade som söker jobb som motsvarar deras utbildning. Du kan erbjuda särskilt sommarjobb, deltidsarbete vid sidan av studierna eller korta vikariat. Bland de utexaminerade kan du också söka lämpliga personer för mer krävande jobb.

 • Med en annons kan du förmedla platsen som du annonserar om endast till Helsingfors universitet eller enligt ditt val till åtta andra finländska universitet.
 • Använd engelska om du vill nå Helsingfors universitets internationella experter. Det finns närmare 2 000 internationella studenter vid Helsingfors universitet.
 • En omsorgsfullt skriven annons lockar sökande! Läs mer om hur man lämnar in en annons på nätverket Aarresaaris webbplats.
 • Vi publicerar inte annonser om arbetsplatser som på grund av utbildningsområde eller andra orsaker inte är lämpliga för våra studenter. Bekanta dig med våra publiceringsvillkor.

Vikariat och samarbete med studentföreningar

Om du vill anställa en student vid Helsingfors universitet som vikarie är studentföreningarna bra kontakter.

Information om vikariat och studentföreningar hittar du till exempel här:

 

Olika undersökningar och kartläggningar som kan genomföras som projekt lämpar sig utmärkt som pro gradu-uppdrag. Pro gradu-avhandlingen är ett kunskapsprov som bildar en tydlig helhet och vars ämne, målsättning, omfattning och tidsschema fastställs på förhand.

Examensarbeten utförs inom alla utbildningsområden och möjliga samarbetspartner finns inom olika arbetsgivarsektorer.

Du kan meddela ett ämne för en pro gradu-avhandling i JobTeaser. Studenterna tar kontakt om ämnet intresserar och passar deras studier. Studenten sköter om att utbildningsprogrammet godkänner ämnet för examensarbetet och uppdraget.

Notera! På Helsingfors universitet finns det olika sätt att utföra examensarbetetet som ett uppdrag. Karriärservicen utreder dessa under hösten 2021, vilket kommer att resultera i att riktlinjer kommer att bli fastställda. Universitetet kan också vara en part i avtalet.

Helsingfors universitet har inga procedurer med donationsbrev eller någon stiftelse som man kan använda för finansiering av pro gradu-uppdrag.

Anvisningar för hur man publicerar en annons finns på Aarresaaris webbplats.

Bli mentor för internationella studenter

Är ditt företag intresserat av internationell expertis, men ni vet inte i vilken ände ni ska börja? Bekanta dig med Helsingfors universitets unga internationella experter med hjälp av mentorprogrammet HelsinkiUNI International Talent – och hitta blivande praktikanter, sommarjobbare eller framtida diamanter till ditt team!

Vad går programmet HelsinkiUNI International Talent ut på?
 • Det är ett en månad långt mentorprogram som sammanför företag och internationella studenter. Med programmets hjälp vill man skapa kontakter för studenterna till arbetslivet och företagsvärlden i Finland. 
 • Det är ett utmärkt sätt att bygga upp en positiv arbetsgivarbild bland studenterna och testa på internationalisering. En mångkulturell arbetsgemenskap är bra för kreativiteten! 
 • Som bäst leder HITP till samarbete också efter programmet. Företagen behöver dock inte förbinda sig till något efter programmet.

Rekrytera en internationell student

Har ditt företag ett omedelbart behov av att rekrytera en internationell student? Behöver du till exempel en viss språkfärdighet eller någon annan särskild draghjälp för att göra din organisation mer internationell?

Helsingfors universitets internationella utbildningsprogram producerar ett mycket mångfacetterat kunnande. Enheten Karriärservice kan hjälpa till och reda ut om det bland de registrerade studenterna i vår arbetsplatsportal JobTeaser finns sådan kompetens som skulle fylla just dina behov.

Samma villkor gäller för denna tjänst som för de arbets- och praktikplatser vi publicerar. Vi förutsätter att uppgiften är lämplig för våra universitetsstudenter. Vår målsättning är att betjäna företagens och organisationernas internationalisering, men också att främja sysselsättningen bland våra internationella studenter.

Ta kontakt med Karriärservicen och berätta om dina kompetensbehov! Vi tar tillsammans reda på om vi kan hjälpa dig med rekryteringen.

Om du blev intresserad, ta kontakt med Karriärservicen .

Är du intresserad av synlighet bland Helsingfors universitets studenter och nyutexaminerade? Din arbetsgivarprofil i arbetsplatsportalen JobTeaser är ditt virtuella skyltfönster 24/7!

I profilen kan du bland annat presentera din organisation, berätta om era värderingar och er kultur samt marknadsföra arbets- och praktikplatser. Du kan presentera din verksamhet med videor och styra studenterna vidare till övrigt innehåll via länkar.

Välj mellan två olika profiltyper

 • En avgränsad arbetsgivarprofil som omfattar flikarna Information om oss och Arbetsplatser. Se till exempel Meltwaters företagsprofil.  
 • En omfattande arbetsgivarprofil som utöver ovanstående också omfattar möjligheten att marknadsföra evenemang, publicera nyheter och berätta mer om ert team. Se till exempel JobTeasers företagsprofil

Gör din organisation intressant för arbetssökande

 • För studenterna är det viktigt att utföra ett betydelsefullt arbete. Presentera din organisations mission och kultur!
 • Utöver text kan du använda också levande element såsom videor och bilder. 
 • Lägg in ditt företags berättelse och ge exempel på hur din organisation bryr sig om sina arbetstagare och hur flexibel den är. 
 • Berätta om gemenskapen och förmånerna i organisationen. Studenterna är bland annat intresserade av möjligheterna att jobba på distans och flexibla arbetstider.

Du måste inte uppdatera profilen med allt, utan det går också att länka till era egna hemsidor.

Det är gratis att ha en arbetsgivarprofil på Helsingfors universitets JobTeaser. Om ni är intresserade av synlighet vid flera universitet och högskolor med samma profil erbjuder JobTeaser denna möjlighet som en avgiftsbelagd tjänst.

Antalet personer vid Helsingfors universitet som använder sig av JobTeaser ökar stadigt. Över 7 000 studenter och alumner har registrerat sig i tjänsten (uppgifterna uppdaterade 16.3.2021).

Ta kontakt med Karriärservicen

Om du blev intresserad av arbetsgivarprofilen, ta kontakt med oss: employerservices@helsinki.fi.

Vi kartlägger din organisations behov och berättar mer om arbetsgivarprofilerna.

Vid Helsingfors universitet ordnas årliga rekryteringsmässor på olika campus. I synnerhet under campusspecifika mässor går det enkelt att träffa studenter inom ett visst ämnesområde.

Statsvetarnas arbetslivsmässa

 Statsvetarnas arbetslivsmässa är ett arbetslivsevenemang som samlar studenter, alumner, experter, forskare och arbetsgivare inom den samhälleliga sektorn.

Under mässan ges den nyaste och mest omfattande översikten av vilken roll stats- och samhällsvetarna kommer att spela i framtidens arbetsliv.

Målgrupp: studenter vid Statsvetenskapliga fakulteten

Kolla tidpunkten för nästa mässa och tilläggsuppgifter på Kannstöparnas webbplats

Potentiaali, Campus Gumtäkt

 Kumpulan Potentiaali är ett arbetslivs- och rekryteringsevenemang arrangerat av studenterna vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Evenemanget har ordnats tre gånger: åren 2017, 2018 och 2019. Evenemanget Kumpulan Potentiaali har varit en succé bland både studenter och företagsgäster.

Av de företagsgäster som gav respons ansåg 95 % att evenemanget åtminstone var värt sitt pris och var fjärde ansåg att evenemanget var utmärkt i förhållande till priset.

Målgrupp: studenter inom naturvetenskaper, matematik och statistik samt datavetenskap

Kolla tidpunkten för nästa mässa och tilläggsuppgifter på Potentiaalis webbplats

ViikkiAreena, Campus Vik

ViikkiAreena är ett arbetslivsevenemang som arrangeras av ämnesföreningarna vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Här ges studenterna och hela universitetet möjlighet att få en klarare och mer omfattande bild av företagens verksamhet, de nyaste riktningarna och karriärmöjligheterna.

För företagen är ViikkiAreena ett tillfälle att profilera sig som arbetsgivare, träffa framtidens proffs och få information om universitetets nyheter på området.

Under ViikkiAreena behandlas aktuella teman och förbättras studenternas arbetslivsfärdigheter inom ramen för studierna!

Målgrupp: studenter inom agrikultur-forstvetenskap samt livsmedelsvetenskap

Kolla tidpunkten för nästa mässa och tilläggsuppgifter på ViikkiAreenas webbplats