Tjänster till stiftelser och kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Samhällsrelationer, Helsingfors universitet, yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi, tfn 02941 21650, 0504418891

Kontaktperson i stiftelseärenden är kontaktchef Iiris Virtasalo.

Stiftelseforum

Stiftelseforum är ett diskussionsforum för Helsingfors universitet och stiftelser. Läs mer om Stiftelseforum på finska

Informera om finansieringsutlysningar

Vi ber stiftelser annonsera i den nationella databasen Aurora sådana finansieringsutlysningar som riktar sig till forskare och studenter.

Helsingfors universitet har inga separata förteckningar eller databaser över stiftelsers pågående finansieringsutlysningar. Om en stiftelse beviljar medel för ett visst vetenskapsområde är det skäl att kontakta informatören vid den enheten eller det ämnet och fråga om kanaler för ytterligare informationsspridning.