Stiftelser och andra privata finansiärer kan understöda forskningen och undervisningen vid Helsingfors universitet på många sätt. Finansieringen kan t.ex. styras till inrättandet av nya forskningsområden, till en forskares anställning eller till stöd för universitetets internationalisering. Läs mer om olika finansieringssätt och stiftelsernas erfarenheter, och ta kontakt när du vill veta mera.