Kontaktuppgifter

Samhällsrelationer, Helsingfors universitet
yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi, tfn 02941 21650, 02941 40361

Kontaktperson i stiftelseärenden är kontaktchef Jan Myller.

Stiftelseforum

Stiftelseforum är ett diskussionsforum för Helsingfors universitet och universitetets finansiärer och partnerstiftelser. Stiftelseforums sammankomster ordnas 1–2 gånger om året. Universitetets rektor är värd för forumet. Den senaste Stiftelseforum ordnades 8.10.2015.

Informera om finansieringsutlysningar

Vi ber stiftelser annonsera i den nationella databasen Aurora sådana finansieringsutlysningar som riktar sig till forskare och studenter.

Helsingfors universitet har inga separata förteckningar eller databaser över stiftelsers pågående finansieringsutlysningar. Om en stiftelse beviljar medel för ett visst vetenskapsområde är det skäl att kontakta informatören vid den enheten eller det ämnet och fråga om kanaler för ytterligare informationsspridning.