Boka lokal och ordna evenemang

Boka en lokal, kontakta vid behov lämpliga samarbetspartner och ordna evenemanget tillsammans med oss. Universitetets enhet för kommunikation och samhällsrelationer kan hjälpa dig att hitta rätt samarbetspartner.

Universitetet hyr ut lokaler till företag, vetenskapssamfund och till offentliga och allmännyttiga sammanslutningar, föreningar och medborgarorganisationer.

Lokaler hyrs inte ut för:

  • nationaldag fest
  • partipolitiska eller religiösa tillställningar
  • kommersiell verksamhet som direkt konkurrerar med universitetet såsom avgiftsbelagda utbildningar, seminarier och preparandkurser.

Information om antalet platser och utrustning i undervisningslokalerna samt priserna finns på webbsidorna som presenterar Universitetets undervisningslokaler (på finska eller engelska). Lokalerna hyrs under byggnadens öppettider för jämna timmar och endast för den pågående terminen. Bokningar för följande läsår kan göras från och med juni samma år. Lokalerna i huvudbyggnaden och Porthania hyrs inte ut på universitetets inskriptionsdag och inte heller på universitetets årsdag.

På söndagar och helgdagar byggnaderna i universitet är stängda.

Lokaler kan också hyras vid forskningsstationerna (Kilpisjärvi och Lammi biologiska stationer samt Tvärminne zoologiska station), i Kajsahuset och i museerna (Naturhistoriska museet och botaniska trädgårdar och Observatoriet). Kontaktuppgifter finns på enheternas webbplatser.

Servering kan beställas av fastighetens restaurang och placeras i restaurangen, i mötesrummen, i entréhallen eller motsvarande. Servering ordnas inte i undervisningslokalerna och egen mat eller dryck får inte tas med in till dem. När du gör bokningen kan du fråga efter kontaktuppgifter till de restauranger som har servering i lokalerna. På universitetets campusområden finns t.ex. flera Unicafe-restauranger.

Det är också möjligt att ordna utställningar antingen i samband med evenemang eller separat. Lämpliga platser för utställningar är t.ex. entréhallarna. Om man vill utnyttja byggnadens entréhall ska man alltid komma överens om det med vaktmästaren. 

En bokning ska avbokas senast två veckor före evenemanget börjar.  Om avbokningen görs senare debiterar vi hela bokningssumman. Man kan använda samma kontaktuppgifter för att göra bokningar och annullera bokningar (se nedan): undervisningslokaler kan bokas och annulleras via ett centraliserat system. Andra lokaler kan bokas och annulleras genom att ta kontakt direkt med enheten (t.ex. Tankehörnan, biblioteket).

Bokningar och avbokningar av undervisningslokaler kan göras per telefon eller per e-post.
Lokalbokning: 02941 24500 (klockan 12–13), tilavaraus@helsinki.fi