Boka fort- och tilläggsutbildning

Beställ skräddarsydd fortbildning, lär dig finska som andraspråk eller lär dig någonting nytt vid Öppna universitetet! Varje år studerar 65 000 vuxen- och fortbildningsstuderande vid Helsingfors universitet. Företag, offentliga samfund och privata kunder som beställer fortbildning, personalutbildning eller annan tilläggsutbildning som arbetsgivare får tillgång till bl.a. Öppna universitetets och Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänsters mångvetenskapliga utbildningar och tjänster.