Ett stort tack till alla donatorer och samarbetspartner! Över 1000 donatorer har redan deltagit i Helsingfors universitets donationskampanj. Universitetet har mottagit donationer och löften om donationer till ett belopp av nästan 40 miljoner euro. Målet för kampanjen var att samla in 25 miljoner euro före utgången av 2016. Statens motfinansiering och rätten för privatpersoner, dödsbon, företag och organisationer att dra av donationer i beskattningen hjälper kampanjen att nå sitt nytt mål  - 50 miljoner euro 2016-2020.