Ett stort tack till alla som stöder forskning och studier! Det finns också många andra sätt att stöda Finlands och världens framtid. Dela information, delta i evenemang, utmana dina vänner att delta och visa att du är med!

På den här sidan kan du bekanta dig med donatorernas berättelser och tankar om donationsmedlens effekt.