Ett stort tack till alla som stöder forskning och studier! Bekanta dig med våra donatorer och Giraffklubbens medlemmar samt deras berättelser.

Det finns också många andra sätt att stöda Finlands och världens framtid. Dela information, delta i evenemang, utmana dina vänner att delta och visa att du är med!