För donatorer

Tänk, alltså donera. Gör en donation till universitetet eller någon av universitetets fonder och stöd ett för dig viktigt vetenskapsområde och forskare och studenter inom området. Du kan skapa någonting helt nytt eller bidra till betydande nya möjligheter för pågående forskning. Statens motfinansiering till och med kan fyrdubbla effekten av donationerna till universitetets 375-Framtidsfonden. Ett stort tack till alla samarbetspartner! ;Läs här om donatorerna och donationsfonderna och gör en donation till förmån för vetenskapen. (Obs! Sidan byggs upp på svenska - läs mer på www.helsinki.fi/insight-sv)