Vad är en alumn?

Har du studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet? Välkommen till alumngemenskap! Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi är redan över 35 000.

Bli en av oss – bli medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap

Håll dig uppdaterad genom att läsa vetenskapsnyheter, bilda nätverk sektorsöverskridande vid evenemang, fördjupa ditt kunnande genom fortbildning, dela med dig av dina erfarenheter till nya studerande och delta i intressanta evenemang. Alla alumner vid Helsingfors universitet kan utnyttja universitetets alumntjänster, som har presenterats på denna webbplats. Som alumn kan du välja ett sätt att delta som passar dig. Du kan själv också komma med för att utveckla vår alumnverksamhet.

Tillsammans kan vi öka universitetets samhällspåverkan, erbjuda undervisning av ännu högre kvalitet och producera allt mångsidigare forskning.

Ju större alumnsamfund, desto starkare universitet.