Kontaktinformation för alumntjänster

Statsvetenskapliga fakulteten
Svenska social- och kommunal högskolan

Minnis Vierikko
Kontaktchef
alumni(at)helsinki.fi
minnis.vierikko(at)helsinki.fi
050 311 9799
Statsvetenskapliga fakultetens samarbete-sidor
Soc&koms samarbete-sidor

Humanistiska fakulteten
Anne Ala-Pöllänen
Kontaktchef
alumni(at)helsinki.fi
anne.ala-pollanen(at)helsinki.fi
050 318 5097
Humanistiska fakultetens samarbete-sidor
375 humanister

Pedagogiska fakulteten
Juridiska fakulteten
Teologiska fakulteten

Oskari Salmi
Kontaktchef
alumni(at)helsinki.fi
oskari.salmi(at)helsinki.fi
050 315 57177
Pedagogiska fakultetens samarbete-sidor
Juridiska fakultetens samarbete-sidor
Teologiska fakultetens samarbete-sidor