Tack för din donation!
Ett varmt tack för din donation till världens bästa. Varje donation är viktig och hjälper studenter och forskare hitta lösningar på mänsklighetens stora och små frågor.

Som donator är du en viktig del av vårt universitetssamhälle. Vi håller i fortsättningen kontakt med ett nyhetsbrev som du får höra om vetenskapens senaste framgångar och donationens genomslag. Dessutom skickar vi inbjudningar till universitetets evenemang.

Har du frågor om donationer? Ta kontakt – tillsammans hittar vi ett lämpligt sätt att gå till väga.

Kom ihåg att fylla i gåvobrevet vid behov

Donerade du 850 euro eller mer? Din donation berättigar till skatteavdrag. Du fyller i et gåvobrev om din donation. Ladda ner gåvobrevet här.

Det ifyllda gåvobrevet returneras till adressen:

Enheten för donatorrelationer
PB 53 (Fabiansgatan 32)
00014 Helsingfors universitet

Obs! Motfinansieringsdonationer ska göras med en separat blankett. Läs mer om motfinansiering.

Välkommen med!