Det finns två sätt att ge en gåva: online eller via bankgiro. 

Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd RA/2017/1340, beviljat av Polisstyrelsen 21.12.2017, gäller från 1.1.2018 till 31.12.2022. Tillståndet gäller i hela landet med undantag av Åland. De insamlade medlen används till att stödja de uppgifter som anges i §2 i universitetslagen (558/2009). Helsingfors universitet ansvarar för insamlingen.