Det finns två sätt att donera: online eller med gåvobrevet och kontoöverförning. 

Helsingfors universitet har ett tillstånd för penninginsamling (Beslut av Polisstyrelsen POL-2014-11212) som gäller för tiden 13.10.2014–31.12.2017 för medel avsedda att stödja forskning, undervisning, studier eller annan verksamhet vid Helsingfors universitet. Tillståndet gäller hela Finland med undantag av Åland.