Varje donation är ett viktigt tillskott till de sammanlagda donationsmedlen och ett viktigt stöd för forskarna och studenterna. Universitetet placerar donationsmedlen tryggt och ser till att de stöder vetenskap och studier i flera decennier. De äldsta fonderna som fortfarande delar ut stipendier inrättades på 1700-talet. 

För mer information, kontakta oss på lahjoittajasuhteet (a) helsinki.fi