Ett stort tack till alla våra donatorer och samarbetspartner! Över 2000 donatorer har deltagit i Helsingfors universitets donationskampanj. Universitetet har mottagit donationer till ett belopp på över 49 miljoner euro.  

Vårt nya mål är att samla in 50 miljoner euro fram till 2020.