RESULTATET UPPDATERAS I AUGUSTI 2017

Ett stort tack till alla våra donatorer och samarbetspartner! Över 1000 donatorer har redan deltagit i Helsingfors universitets donationskampanj. Universitetet har mottagit donationer och löften om donationer till ett belopp på närmare 48 miljoner euro. Målet för kampanjen var att samla in 25 miljoner euro före utgången av 2016.