Ett stort tack till alla våra donatorer och samarbetspartner! Över 2000 donatorer har deltagit i Helsingfors universitets donationskampanj. Universitetet har mottagit donationer till ett belopp på närmare 48 miljoner euro. Målet för kampanjen var att samla in 25 miljoner euro före utgången av 2016. Vårt nya mål är att samla in 50 miljoner euro fram till 2020.