Helsingfors universitet tackar alla sina donatorer och samarbetspartners. Helsingfors universitets kampanj För världens bästa samlade in sammanlagt 48 miljoner euro i donationer. Tack vare donationerna kan universitetet även i fortsättningen ta nya initiativ och idka högklassig forskning. Helsingfors universitet fortsätter. Välkommen med för att bygga en bättre framtid och lösa globala problem.

Ett stort tack till alla våra donatorer och samarbetspartner! Över 2000 donatorer har deltagit i Helsingfors universitets donationskampanj. Universitetet har mottagit donationer till ett belopp på över 50 miljoner euro.