Giraffklubben är en klubb för Helsingfors universitets donatorer som ger dem en inblick i universitetets forskning och undervisning. Giraffklubben är också en mötesplats för donatorer, universitetets ledning och forskare. Universitetets rektor och kansler är värdar för klubben. Klubben bjuder på akademiska föreläsningar, diskussionsmöten och andra aktuella evenemang. Målet är att samla och förmedla information om innovationer och forskningsresultat. I Giraffklubben kan man också följa hur donationsmedlen används. Medlemmarna i Giraffklubben har utöver i klubbens program, evenemang och fester också deltagit i Tankehörnans program. Över 600 privatpersoner och företrädare för olika organisationer är redan medlemmar i Giraffklubben. Läs mer om Giraffklubben och kom med i vår växande skara!