För våra donatorer

Giraffklubben är en klubb för Helsingfors universitets donatorer som ger dem en inblick i universitetets forskning och undervisning.

Giraffklubben är också en mötesplats för donatorer, universitetets ledning och forskare.  Över 500 privatpersoner och företrädare för olika organisationer är redan medlemmar i Giraffklubben. Läs mer om Giraffklubben och kom med i vår växande skara!