ProCom

Det behövs en professur i organisationskommunikation

ProCom ry och läroämnet kommunikation vid Helsingfors universitet har som mål att grunda en treårig professur i organisationskommunikation vid Helsingfors universitet. Professuren kan grundas genast efter att dess finansiering är klar, och vårt mål är att den blivande professorn kunde inleda sitt arbete år 2018. Vi söker nya uppbackare och donatorer som bäst, kom med!

Donera enkelt och snabbt online >>

Mer information om insamlingen hittar du på finska här.