Hevossairaalan maneesi 2

Bekanta dig med insamlingen på finska här.