Jubileumsfonden

Fonden stöder forskning, studier och undervisning speciellt i internationalisering. Området stöds även av flera olika fonder som är en del av Jubileumsfonden.

27 namngivna fonder, den äldsta från 1840.

Bekanta dig med de namngivna fonderna >>

Förvaltningsnämnden: prorektor Anna Mauranen, servicechef Minna Koutaniemi och stud. Matti Granroth.