Fonden stöder forskning, studier och undervisning speciellt i internationalisering. Området stöds även av flera olika fonder som är en del av Jubileumsfonden.