Helsingfors stad och Helsingfors universitet jobbar för akademiskt företagande genom Helsinki Think Company

Think Company är en mötesplats för akademiskt företagande där akademiskt kunnande bearbetas till företagsidéer, start-ups och företag. Det finns fyra Think Companies i centrum, Gumtäk, Vik och Mejlans. 

Ge din gåva idag

Ett enkelt och snabbt sätt att de din gåva är att donera online. Välj "Helsinki Think Company -rahasto" som fond på onlineblanketten.

Mer information:
Samhällsrelationer, Helsingfors universitet
yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi, 029 41 21650