Fonden för veterinärmedicin stöder forskning, undervisning och studier inom veterinärmedicin vid Helsingfors universitet. Området stöds även av Eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuurirahasto, Fonden för svenskspråkig professur i husdjurens allmänna hälsovård, Fonden för forskning i hundars hälsa, Thelma Mäkikyrös fond och Fonden för Walter Ehrströms stiftelse.