Fonden för teologi stöder forskning och studier i teologi vid Helsingfors universitet.