Fonden för matematik och naturvetenskaper

Fonden för matematik och naturvetenskaper stöder forskning, undervisning och studier i matematik och naturvetenskaper vid Helsingfors universitet.

23 namngivna fonder, den äldsta från 1892.

Bekanta dig med de namgivna fonderna >>

Kapital (2015): 514 000 euro
Förvaltningsnämnden: dekanus Jouko Väänänen, professor Kari Rummukainen och fil. stud. Hertta Lehvävirta