Fonden för juridik

Fonden för juridik stöder forskning, undervisning och studier i juridik vid Helsingfors universitet. Området stöds även av Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning, Helsinki China Law Fund, Aili och Brynolf Honkasalos fond, Nordeas Vesa Vainio -fond, Kansler Antti Tulenheimos fond samt Seija-Riitta och Jyrki Vihmas stipendiefond.

14 namngivna fonder, den äldsta från 1862.

Bekanta dig med de namngivna fonderna >>

Kapital (2015): 738 000 euro
Förvaltningsnämnden: universitetslektor Ari Hirvonen, professor Pia Letto-Vanamo och jur.stud. Juuso Mankonen

Baserar sig på professor Edward Anderssons donation från 1999 för att upprätthålla och utveckla den svenskspråkiga undervisningen i juridik vid juridiska fakulteten. Fonden stöder den svenskspråkiga professuren i privaträtt.

Fonden stöder forskning, undervisning och studier i kinesisk rätt och rättskultur samt till det hörande samhällelig växelverkan och internationellt samarbete.

Utdelningen av fondens stipendier bestäms av forskarskolan.

Fonden baserar sig på ett beslut fattat av Nordea Bank Ab:s styrelse 20/3/2002 för att stöda undervisning och forskning i skatterätt vid juridiska fakulteten. Fonden stöder Vesa Vainio -professuren - Vesa Vainio Professorship in Comparative Tax Law.

Fonden baserar sig på medlen som Kansallis-Osake-Pankki och Vakuutusyhtiö Pohjola samlade in och donerade till Helsingfors universitet år 1952 för att hedra minnet av kansler Antti Tulenheimo. Fonden stöder främst forskning i straffrätt.

 

Avsikten med fonden är att bevilja stipendier för forskning i internationell arbetsrätt samt speciellt för forskning i ILO:s verksamhet samt forskning i inverkan av Europeiska Unionen och andra motsvarande internationella organisationer i ILO:s verksamhet. Fonden kapital baserar sig på Jyrki Vihmas testamente och Seija-Riitta Vihmas testamente.