Fonden för humaniora och samhällsvetenskaper stöder forskning, undervisning och studier i humaniora, pedagogik och samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitet. Det finns även flera andra självständiga fonder som stöder området.