375-Framtidsfonden

Investeringar i Helsingfors universitets och Finlands framtid

Helsingfors universitet har som mål att vara ett av världens 50 främsta universitet. För att nå det målet behöver universitetet också kraftiga investeringar från det omgivande samhället. En donation till Helsingfors universitet är en investering i Finlands framtid.

Donationer till Helsingfors universitets 375-Framtidsfond stöder Helsingfors universitets ställning som ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Medel ur 375-Framtidsfonden kommer att användas för att uppnå målen i universitetets strategi och för att genomföra projekt som är viktiga för framtiden.

Donatorerna är en del av universitetssamfundet

Alla donatorer och representanter för donatororganisationer som under kampanjen gjort en betydande donation inbjuds att bli medlemmar i Framtidsfondens rådgivande delegation. Delegationen sammanträder regelbundet för att diskutera användningen av universitetets donationsmedel och deras genomslagskraft. Delegationen leds av rektor Jukka Kola.

Alla som donerar minst 1 000 euro inbjuds att bli medlemmar i Giraffklubben. Som medlem i Giraffklubben får donatorn en inblick i forskningen, undervisningen och studierna vid Helsingfors universitet. Klubben leds av universitetets kansler och rektor. Giraffklubben sammanför donatorer, universitetets ledning och forskare genom akademiska föredrag, diskussioner och andra aktuella evenemang. Genom klubben vill man sammanställa och sprida information om de senaste vetenskapliga innovationerna och forskningsrönen och ge medlemmarna en inblick i hur donationsmedlen används. Klubben är uppkallad efter kvarteret Giraffen, där universitetets huvudbyggnad ligger. Läs mer och kom med >>